Informujemy, że na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.
V

Swój profesjonalizm zbudowaliśmy
na długoletnim doświadczeniu
i otwarciu się na potrzeby
zmieniających się uwarunkowań
działalności na rynku.

Nasze usługi obejmują wszystkie aspekty podatkowo-kadrowe Państwa działalności od momentu jej rozpoczęcia.

Gwarantujemy zaangażowanie
i doświadczenie połączone
z indywidualnym podejściem do specyfiki działalności każdego
z naszych klientów.

Księgi rachunkowe

"Cena jest tym co płacisz. Wartość jest tym co otrzymujesz." (Warren Buffet)

Księgi przychodów i rozchodów

"Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas." (Edgar Allan Poe)

Ryczałt ewidencjonowany

"Pilnuj kosztów, zyski zatroszczą się same o siebie". (Andrew Carnegie)

Biuro rachunkowe Agnes

Biuro Rachunkowe "AGNES" rozpoczęło swoją działalność w 2007 roku i od tego czasu świadczymy usługi rachunkowo-księgowe. Nasz zespół składa się ze specjalistów z długoletnim doświadczeniem oraz praktyką, zdobytą w spółkach prawa handlowego, cywilnego oraz podmiotach gospodarczych będących własnością osób prywatnych. Do grona naszych Klientów należą firmy handlowe, produkcyjne, usługowe, spółki cywilne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jesteśmy biurem rachunkowym, które działa dzięki liberalizacji przepisów w 2014 roku - możemy poszczycić się uprawnieniami Ministra Finansów uzyskanymi w 2007 roku.

 

Naszym celem jest wspieranie naszych Klientów w prowadzeniu i rozwijaniu interesów, zapewniając im kompleksową opiekę księgowo-finansową oraz kadrowo-płacową.
Biuro rachunkowe AGNES posiada, wymagane prawem ubezpieczenie OC oraz licencje uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów : Agnieszka Wojtala-Haśnik certyfikat księgowy nr 17104/2007

Księgi rachunkowe

Dla kogo
spółki kapitałowe oraz pozostałe podmioty (osoby fizyczne, spółki osób) których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

 

Regulacje prawne
Zasady prowadzenia ksiąg rachukowych określa Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

 

Zakres naszych usług
Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej

 1. Przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 3. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz kalkulacja wyniku finansowego przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.
 5. Prowadzenie ewidencji w zależności od zgłoszonych potrzeb Klienta.
 6. Współpraca z audytorami klienta.

 

Przygotowywanie rozliczeń podatkowych

 1. Kalkulacja miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
 2. Kalkulacja podatku oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
 3. Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów, kalkulacji oraz sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji podatku od towarów i usług (VAT).
 4. Raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i przygotowywanie innych niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych.
 5. Kontakt z organami podatkowymi.
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie wymogami ustawy o podatku dochodowym.
   

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Dla kogo
osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

 

Regulacje prawne
Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 152, poz. 1475)

 

Zakres naszych usług
Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 1. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 2. Prowadzenie ewidencji wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 1.500 zł.
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie wymogami ustawy o podatku dochodowym.

 

Przygotowywanie rozliczeń podatkowych

 1. Kalkulacja miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 2. Kalkulacja podatku oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
 3. Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów, kalkulacji oraz sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji podatku od towarów i usług (VAT).
 4. Raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego i przygotowywanie innych niż wymienione powyżej rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych.
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Kontakt z organami podatkowymi.

Ryczałt ewidencjonowany

Dla kogo
osoby fizyczne, spółki osobowe (osoby fizyczne), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.
Obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach stawek ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych uzależnionych jest od rodzaju prowadzonej działalności.


Regulacje prawne
Zasady rozliczania w formie ryczałtu ewidencjonowanego reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)


Zakres naszych usług
Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego:

 1. Prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury gospodarczą.

 

Przygotowanie roliczeń podatkowych

 1. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
 2. Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji.
 3. Kalkulacja podatku oraz sporządzanie pozostałych deklaracji wymaganych przepisami prawa podatkowego.

Kadry i płace

Zakres naszych usług:

 1. Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 2. Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu , prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych.
 4. Przygotowywanie dokumentów do ewidencji czasu pracy.
 5. Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
 6. Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp.
 7. Kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego.
 8. Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy , regulamin wynagradzania , regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).
 9. Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy art. 13 ust. 7 pdof).
 10. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.
 11. Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
 12. Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.
 13. Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika.
 14. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów rejestracyjnych.
 15. Sporządzanie informacji o zaliczkach na podatek dochodowy.
 16. Sporządzanie rocznych imiennych informacji o dochodach (PIT-11).
 17. Sporządzanie rocznej kalkulacji podatku ( PIT ? 4R, PIT-40).
 18. Sporządzanie rocznych informacji IWA.
 19. Sporządzanie raportów dla Urzędu Statystycznego.
   

Podstawowy zakres prac (ceny netto)

Ryczałt ewidencjonowany od 100,00 pln *
Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR) od 150,00 pln *
Pełna Księgowość (KH) od 400,00 pln *
(za przeniesienie do „BR” zniżka przez 3 mce) 50 % *
(dla nowo powstałych firm zniżka przez 3 mce) 50 % *
kadry i płace od 30,00 pln *

 

* Dane orientacyjne. Płacicie Państwo tylko za wykonane usługi księgowe. Stosujemy szereg atrakcyjnych zniżek. Ze względu na różne potrzeby i wymagania Klientów oraz formę i zakres rozliczeń podatkowych, oferta jest dostosowywana do indywidualnego zapotrzebowania Klienta przed podpisaniem umowy o świadczenie usług. Miesięczna cena uzależniona jest od formy opodatkowania podatkiem dochodowym, opodatkowania VAT, ilości dokumentów księgowych i ilości osób zatrudnionych oraz innych świadczeń dodatkowych.
Za nasze usługi wystawiamy faktury VAT - podane ceny są wartościami netto.

 

OFERTA SPECJALNA NA ZAKOŃCZENIE ROKU DLA FIRM PRZECHODZĄCYCH Z INNYCH BIUR!

Koniec roku to czas przemyślenia dotychczasowych działań - jeśli uznacie Państwo, że dotychczasowe biuro nie spełnia oczekiwań proponujemy "wypróbowanie" usług naszego biura w cenie 50 zł/netto (PKPIR) lub 200zł/netto (Księgi handlowe) za miesiąc przez 3 miesiące. Jeśli będziecie Państwo zadowoleni zaproponujemy dalszą współpracę na satysfakcjonującyh warunkach.

Obszar naszego działania

Świadczymy usługi na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, m. Tychy i okolic.

Dane rejestrowe firmy:

FHU "AGNES" Biuro Rachunkowe

ul. Wspólna 2, 41-403 Chełm Śląski

NIP 6461518548

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Umówimy się na spotkanie w dogodnym dla Państwa miejscu oraz terminie.

 

Agnieszka Wojtala-Haśnik
Tel. 600 268 051
e-mail : agnieszka.wojtalahasnik@gmail.com


Estera Wojtala
Tel. 793 063 889
e-mail : estera.wojtala@gmail.com


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY